top of page

Info voor studenten tijdens Corona

(bron info: De infolijn van de federale overheid en Agentschap Wonen Vlaanderen/ update 1 juli)Mag ik op kot blijven tijdens de quarantaineperiode?

Ja, dat mag, het is niet verboden door de overheid om op kot te verblijven. Studenten mogen kiezen waar zij verblijven (thuisadres of kot). Afstands- en hygiënemaatregelen moeten wel zeer goed opgevolgd worden.

Hoe leef ik veilig samen op kot in tijden van Corona?

In eerste instantie volg je de algemene gekende hygiënemaatregelen:

 • Was regelmatig je handen met water en zeep (40 à 60 seconden).

 • Houd afstand van elkaar: 1,5 meter. Draag een mondmasker op plaatsen waar je deze afstand mogelijk even niet zou kunnen bewaren.

 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.

 • Hoest en nies in je elleboog. Of bedek je neus en mond bij hoesten en niezen, gebruik hierbij een wegwerpzakdoekje en gooi het meteen daarna in een afgesloten vuilnisbak. Was daarna je handen met water en zeep.

 • Zonder je af wanneer je ziek bent en raadpleeg je arts.

Daarnaast vragen we om deze specifieke 'kotmaatregelen' in acht te nemen:

 • Bij gebruik van het gemeenschappelijke sanitair: was zorgvuldig je handen na elk toiletbezoek. Dat doe je indien mogelijk op je eigen kamer: Was je handen grondig met je eigen zeep en droog ze af met je eigen handdoek.

 • Bij gebruik van de gemeenschappelijke keuken: beperk je bij het koken en eten tot je eigen sociale bubbel. Maak hierover afspraken met elkaar. Bewaar altijd voldoende afstand. Deel geen borden, mokken, bestek, (keuken)handdoeken, … met andere personen. Was alles wat je gebruikt voor en na gebruik goed af met warm water en vloeibare zeep. Beperk het gebruik van de keuken in tijd en gebruik de keuken alleen voor maaltijden (in strikte zin).

 • Ontvang geen externe bezoekers. Als de verhuurder een kotbezoek plant met een kandidaat-huurder ben je bij voorkeur niet op kot.

 • Als je in een groot studentenhuis met aparte leefeenheden woont, vermijd je het contact met bewoners van andere leefeenheden. Zij vormen een andere bubbel.

 • Draag in het gebouw een mondmasker als je niet zeker bent dat je altijd en overal de nodige afstand kunt bewaren.

 • Open enkele keren per dag gedurende 30 minuten de ramen van je kamer.

Ik kies ervoor naar huis te gaan. Mag ik mijn huurcontract dan vroegtijdig stopzetten?

Nee, wettelijk gezien kan dat niet zomaar. De huurwet verplicht je – ook in deze omstandigheden – je contract voort te zetten. Je kan je kot enkel opzeggen als je je studies stopzet, mits het geven van een opzeggingstermijn van 2 maanden en het voorleggen van een uitschrijvingsbewijs van je onderwijsinstelling. Alle info over vroegtijdige stopzetting vind je op de website van de Vlaamse overheid. Uiteraard kunnen beide partijen in samenspraak andere afspraken maken. Daarom raden wij je aan om contact op te nemen met je kotbaas:

 • misschien is je huisbaas door de huidige omstandigheden wel bereid om je contract toch voortijdig op te zeggen, mits opzeggingstermijn. Dat is zeker niet af te dwingen, je bent afhankelijk van de goodwill van de verhuurder. Vraag er vriendelijk naar, en wees zeker niet ontgoocheld mocht de kotbaas er niet op (kunnen) ingaan!

 • steeds belangrijk hierbij: communiceer goed en duidelijk met je kotbaas, zet alle afspraken op papier. En stop niet zomaar met het betalen van je huur!

Wel worden de kosten voor energie en water verplicht kwijtgescholden als je je kot niet meer gebruikt hebt in de periode april en mei. Je aanvraag aan de kotbaas moet verstuurd zijn ten laatste op de dag waarop je huurcontract afloopt. Is het contract intussen al stopgezet, dan kan nog een aanvraag worden ingediend tot 29 augustus 2020. Lees alles hierover op de website van de Vlaamse overheid.

Extra tip: bij het einde van het contract wordt normaal gezien een plaatsbeschrijving in aanwezigheid van  jou en de huisbaas opgemaakt. Dit wordt gezien de quarantainemaatregelen momenteel afgeraden. In de plaats daarvan raden we je aan om voor je vertrek zoveel mogelijk detailfoto’s te nemen van je kamer om latere discussie over schade zoveel als mogelijk te voorkomen.

Ik zoek een kot voor volgend academiejaar. Hoe pak ik dat best aan?

Iedereen moet nog steeds fysieke afstand bewaren. Daarom is het aangewezen om je zoektocht naar een kot online te starten. Vanaf 18 mei mogen zowel professionele als particuliere verhuurders opnieuw fysieke kotbezoeken organiseren onder volgende strikte voorwaarden:

 • Het bezoek gebeurt op afspraak en met een tijdsslot als er meerdere kandidaat-huurders zijn. Zij komen dus niet met elkaar in contact en wachten buiten tot de vorige bezoeker vertrokken is.

 • De huurder en de huidige bewoner spreken een moment af, waarop een kotbezoek plaatsvindt. De huidige bewoner is op dat moment bij voorkeur niet aanwezig op het kot.

 • De ruimtes worden voldoende verlucht voor en tijdens het plaatsbezoek.

 • Bij aankomst zetten de bezoeker en verhuurder een mondmasker op. De verhuurder voorziet ontsmettende handgel. Ieders handen worden ontsmet en de verhuurder draagt handschoenen.

 • Het bezoek wordt beperkt tot maximaal twee personen.

 • Alle aanwezigen respecteren de afstand van 1,5 meter tussen personen.

 • De kandidaat-huurder raakt binnen niets aan. De verhuurder opent de deuren en eventueel kasten. Wat aangeraakt wordt, wordt meteen daarna ontsmet.

 • Een bezoek is zo kort mogelijk. De bespreking van bepaalde vaststellingen of de beantwoording van vragen gebeurt in de buitenlucht.

 • De bezichtiging van bewoonde woningen moet georganiseerd worden met inachtneming van het recht op privacy van de bewoner(s).

Wanneer de bewoner een medisch attest voorlegt dat de diagnose corona vermeldt, kunnen geen bezichtigingen georganiseerd worden.

Mag ik als student weigeren om potentiële huurders op mijn kamer te ontvangen voor een kotbezoek?

Neen, je moet bezoeken van potentiële huurders aan je kot toelaten.Als jouw kotbaas een professionele verhuurder of vastgoedmakelaar is, mag je dit niet weigeren. Er gelden wel strikte voorwaarden voor het bezoek (zie vorige vraag).

De verhuurder moet jou op voorhand contacteren om een afspraak te maken. Tijdens het bezoek ben je bij voorkeur zelf niet aanwezig. Ben je toch aanwezig dien je je aan de veiligheidsmaatregelen te houden.

Nog vragen?

 • Neem via mail contact op met je universiteit of hogeschool. (enkel voor studenten van Universiteit Antwerpen, KdG en AP hogeschool, Hogere Zeevaartschool, campus Antwerpen van KU Leuven en Thomas More Hogeschool en Tropisch Instituut)

 • Bel de infolijn van de federale overheid: 0800 14 689 (elke werkdag van 9 tot 18u)

23 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page